Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Ιστορικό
 

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τα Γ.Α.Κ. -  Τοπικό Αρχείο Σπετσών είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους.. Ιδρύθηκε το 1925 ως Ιστορικό Αρχείο Σπετσών, και με το νόμο 1946/1991 μετονομάστηκε σε Τοπικό Αρχείο Σπετσών. Ο νόμος αυτός καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ.,  ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΣΤΕΓΑΣΗ

Το Ιστορικό Αρχείο,από το 1925, με την ίδρυσή του, στεγάστηκε στο Ιστορικό Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, όπου στεγαζόταν και το Σχολαρχείο και πρώτος διευθυντής του υπήρξε ο δάσκαλος του Σχολαρχείου και ποιητής, Γιάννης Γιαννούκος ή Περγιαλίτης.
Εκεί παρέμεινε μέχρι το 1939, που μεταφέρθηκε στο αρχοντικό του Χατζηγιάνη Μέξη, όταν οι τελευταίες κληρονόμοι του, Καλομοίρα Μέξη  και Νικέτα Θερμισιώτη , το δώρησαν  για να στεγάσει  το αρχείο και  μαζί τις αρχαιολογικές και λαογραφικές συλλογές του νησιού.
Το 1995 ,οι μεν λαογραφικές και αρχαιολογικές συλλογές παρέμειναν στο αρχοντικό Χατζηγιάννη Μέξη ως αρχαιολογικό-λαογραφικό Μουσείο Σπετσών,το δε Τοπικό Αρχείο πλέον,μεταφέρθηκε στο Δημαρχείο Σπετσών , το 1996 σε μισθωμένο οίκημα κι  από το 2000 σε χώρο 30 m2  στο χώρο που διαμορφώθηκε εκεί που ήταν η παλιά στέρνα  της Καποδιστριακής  Στέγης.

Τον Ιανουάριο του 2009 μεταφέρθηκε σε χώρο 250 m2  στο Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου,που μισθώνεται  από το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σκοπό αυτό.

 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)